niedziela, 24 stycznia 2016

Grudniowe spotkanie społeczności lokalnej z Irlandią i Maltą


Po raz kolejny w Pawonkowie w świetlicy dla dzieci i młodzieży Dziupla, w dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Pawonków. Spotkanie prowadziły nauczycielki Gimnazjum w Pawonkowie, na którym przedstawiły, między innymi, swoje wrażenia z pobytu na zagranicznych szkoleniach zorganizowanych w ramach programu ERASMUS+.
            Idee programu ERASMUS+ oraz cele i założenia projektu realizowanego obecnie w gimnazjum pt.: "Pokonywanie przeszkód językowych dziś drogą do naszego sukcesu w przyszłości" przedstawiła koordynatorka p. Elżbieta Walas-Ptak.  Naświetliła edukacyjne i rozwojowe możliwości jakie daje nam ten program oraz zaprezentowała  różne prace uczniów wykonywane w ramach szkolnego projektu.
            Kolejnym punktem  spotkania były prezentacje multimedialne przygotowane przez panie Gabrielę Garus , Katarzynę Respondek, Dagmarę Raidę, Ilonę Hadryś oraz Grażynę Pastuszkę poświęcone Irlandii - Zielonej Wyspie. Uczestniczki wyjazdów zagranicznych podkreślały wysoką wartość szkoleń oraz profesjonalizm prowadzących zajęcia. Podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi słuchaczami, jednocześnie wszyscy zebrani mogli podziwiać piękne krajobrazy, osobliwości architektury oraz posłuchać irlandzkiej muzyki.
            Na zakończenie zaprezentowana została Malta,  miejsce, gdzie odbywała szkolenie koordynatorka. Filmy i zdjęcia tego najmniejszego państwa europejskiego zachwyciły wszystkich zebranych ponieważ  mogli ogrzać się w słońcu śródziemnomorskiego klimatu wysp maltańskich w środku grudnia. Pani Walas-Ptak podkreśliła fakt, że zagraniczne szkolenie wzbogaciło ją nie tylko o wiedzę metodyczną w zakresie nauczania języka obcego, ale również dostarczyło nowych wiadomości o kulturze, zwyczajach, tradycjach i historii Malty.

        Wszystkie prezentujące swoje wrażenia nauczycielki wykorzystują wiedzę i doświadczenie zebrane na wyjazdach w codziennej pracy w szkole na swoich lekcjach, poza tym organizują różnego rodzaju konkursy, wycieczki,  nawiązują współpracę z innymi szkołami i instytucjami wspomagającymi proces nauczania.
            Na spotkanie  mieszkańcy przybyli na zaproszenie Pedagog Katarzyny Szremskiej i miejscowego księdza Waldemara Causa. Natomiast Urząd Gminy Pawonków  zasponsorował poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych. Miło nam było gościć mieszkańców, w tym uczniów i absolwentów wraz  rodzinami, co pozwala nam sądzić ,że tego rodzaju spotkania są potrzebne, aby zacieśniać więzi naszej społeczności lokalnej. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i zainteresowanie oraz zapraszamy na kolejne spotkania.
               


                                                                                                    Koordynatorka:
                                                                                                Elżbieta Walas-Ptak


OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
Program: Erasmus+
Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej
Tytuł projektu: Pokonywanie przeszkód językowych dziś drogą do naszego sukcesu w przyszłości”
Nr projektu 2015-1-PL01-KA101-015529
Data rozpoczęcia projektu: 01-06-2015
Data zakończenia projektu: 31-05-2017
BENEFICJENT
Gimnazjum w Pawonkowie ul. Szkolna 1 42-772 Pawonków
KOORDYNATOR PROJEKTU

Elżbieta Walas-Ptak, nauczyciel języka angielskiego