poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Dzień Językowy 2018 - konkursy indywidualneWszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Pawonkowie zapraszamy do wzięcia udziału
w indywidualnych konkursach językowych.
Wytyczne do konkursów znajdziecie poniżej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Pamiętajcie o terminie oddawania prac.


1  Konkurs multimedialny dla klas IV-VI 

Zapraszamy serdecznie uczniów klas IV- VI do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą historyjkę (opowiadanie) w języku angielskim lub niemieckim. Zadaniem uczestników jest przygotowanie historyjki za pomocą aplikacji storyjumper.com. Tematyka opowiadania jest dowolna, uczeń ma za zadnie wykorzystać w treści zestaw słówek wylosowany u nauczyciela języka  angielskiego lub niemieckiego.
Praca powinna zawierać od 10 do 15 stron. Link do przygotowanej książki należy wysłać na adres email: jezykipsppawonkow@gmail.com.

Termin oddania/ przesłania prac: 16.05.2018r.

Ocenie podlegać będą:
-zawarte słownictwo
- poprawność merytoryczna i językowa
- kreatywność
- atrakcyjność pracy

Na autora najlepszej pracy czeka atrakcyjna nagroda J J J

Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowiedzą panie Sylwia Banasik i Aleksandra Duda.


Konkurs indywidualny dla klas VII SP oraz II i III Gimnazjum

Konwers Klub w Szkole Podstawowej w Pawonkowie zaprasza uczniów  klas VII oraz klas II i III gimnazjum do udziału w konkursie na indywidualną pracę językową, pt. ‘A letter from Mother Earth to Mankind’/” Ein Brief der Muttererde an die Menschen” .

Wyobraź sobie, że jesteś Planetą Ziemią, która nieustannie cierpi z powodu nieodpowiednich i szkodliwych zachowań ludzkich. Wciel się w rolę Matki Ziemi i napisz list do Człowieka z prośbą o zaprzestanie szkodliwych działań i troskliwe traktowanie swojej własnej planety, która jest domem dla wszystkich istot żywych.
Tekst listu należy napisać w Wordzie, czcionką Times New Roman 12. Długość tekstu  powinna zamknąć się w przedziale od 200 do 400 słów. Mile widziane zdjęcia własnego autorstwa. Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.

List, w postaci załącznika do maila, należy przesłać na adres mailowy g.pastuszka33@gmail.com (jeśli praca jest w języku angielskim)
lub asia.rybak2011@gmail.com (jeśli praca jest w języku niemieckim)
w terminie do dnia 16 maja 2018r.

Ocenie podlegać będą:
- poprawność merytoryczna i językowa
- kreatywność
- szata graficzna
- estetyka wykonania

Na autora najlepszej pracy czeka atrakcyjna nagroda J J J
Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowiedzą panie Joanna Rybak i Grażyna Pastuszka. 


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz