niedziela, 1 grudnia 2019

Językowy Konkurs Adwentowy - Zadania Konkursowe


Zapraszamy do zabawy klasy 6-8 :)
Tu znajdziesz zadania na cały bieżący tydzień.
Week 1                 Monday, December 2, 2019

The film

The task
1. Select all the things which the little dragon destroyed unintentionally.

the Christmas tree,   the Christmas pudding,   the Christmas stocking,   
the ornaments,   the ice rink,   the snowman,   the bakery

2. Where does the red-haired girl work?

3. What Christmas dessert did the little dragon light successfully?


Week 1                Wednesday, December 4, 2019

The film


The task

 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Across
4. Christine comes across a ................... person.
5. She is really surprised when the homeless ........ returns the locket.
6. There are ........... (how many?) people at the Christmas party.
7. While walking away she destroys this man's ........ .
Down
1. The homeless man's name is ...... .
2. The man says that Christine has a ......... family.
3. She is wearing a ............. dress.
8. Suddenly, Christine finds out that her locket ......... gone.


Week 1                Friday, December 6, 2019

The film

https://www.youtube.com/watch?v=--uyzf7X_0c&feature=share&fbclid=IwAR2C4a2nWImmVz0SUYrlRw0yX0G9UJxZ895KgS4EVfF20qw5uyAsHJjlTWY

The task

Complete the sentences with one word.


1. Would you, please, tell her that you’re not ………………. Santa Claus?
2. Here I am to ………………. it.
3. I ………………. you to tell her the truth.
4. Where did you get this ………………. outfit?
5. She’s a very intelligent ………………. .
6. What’s the name of your ………………. ?

Week 2                Monday, December 9, 2019

The film

The taskAre the sentences true or false? Correct the false sentences.1. On Christmas morning Mr. Bean got up in a very cheerful mood.
2. As a Christmas present, Mr. Bean’s teddy got a new nose.
3. While stuffing the turkey, Mr. Bean left his ring inside.
4. Mr. Bean’s girlfriend wanted to help him in the kitchen, but he said ‘No’.
5. For Christmas dinner, they had traditional roast turkey, potatoes and Brussels sprouts.
6. He didn’t want to kiss his girlfriend.
7. His girlfriend was disappointed with the gift she got from Mr. Bean.
8. She expected to find a ring in the little box, but instead, she got a hook to hang the picture.
9. She left after Mr. Bean pulled the cracker.
10. Finally, there was a little explosion in Mr. Bean’s flat.


Week 2                Wednesday, December 11, 2019


The film


The task

Match halves 1 - 8 with the other halves a – h.


1. Visions of travelling                      a) and enjoy the rest of your flight. 
2. What are you looking                   b) when we all work as one.
3. What I need is                              c) and to all a good flight.
4. Sit back, relax,                             d) danced in their heads.
5. We all had to wait                        e) new socks and underwear.
6. The guests never expected their   f) dream gifts would actually appear.
7. Miracles do happen                      g) for Christmas this year, Cohen?
8. Merry Christmas to all,                h) for the moment of truth.


Week 2                Friday, December 13, 2019

The film

The task

Choose a, b or c.

1. The special snow makes …
a) the ugly uglier.
b) the happy happier.
c) the rich richer.

2. Who did the teacher invite to one of her lessons?
a) a wizard
b) a magician
c) an astronomer

3. The ……… appeared when the magician threw his hat into the trash can.
a) rabbit
b) hare
c) hedgehog

4. School finished at …
a) four o’clock.
b) three o’clock.
c) two o’clock.

5. When they left school, the kids decided to …
a) make a snowman.
b) go skiing.
c) go home.

6. The kids called the snowman …
a) Oatmeal.
b) Frosty.
c) Christopher Columbus.

7. Frosty came to life after the girl …
a) put the hat on his head.
b) gave him a nice nose.
c) gave him the pipe.

8. The kids were really ……… when the magician took the hat away.
a) happy
b) excited
c) sad

9. What were Frosty’s first words?
a) Good morning.
b) Happy Christmas!
c) Happy birthday!

10. What things could the snowman do?
a) tell jokes, smoke, and sweep
b) sweep, juggle, and count to 5
c) smoke, jump, and count to 10

11. When Frosty started to melt, the kids decided to send him to
a) Canada.
b) the North Pole.
c) the South Pole.

12. The ticket to the North Pole cost …
a) more than $5,000.
b) a bit more than $3,000.
c) less than $1,000.

13. They left the refrigerated boxcar because Karen …
a) was cold.
b) was unhappy.
c) wanted to go home.

14. The animals were delighted to …
a) help.
b) escape.
c) sing.

15. Frosty wanted to help Karen go …
a) to the North Pole.
b) back home.
c) to the South Pole.

16. Frosty got caught in the greenhouse. Unfortunately, Santa … him.
a) rescued
b) didn’t help
c) was to late to help

17. Luckily, Santa recreated Frosty out of the magic …
a) sand
b) snow
c) time

18. … took Frosty to the North Pole.
a) the magician
b) Santa
c) the rabbit


Week 3                Monday, December 16, 2019The task

Put the sentences in order.

A Take the biscuits out of the oven, and do not worry about the cracks on top of them.

B Scatter some Christmas sprinkles all over the glazed biscuits.

C Mix all the ingredients to get soft brown and sticky mixture.

D In a bowl, put some soft unsalted butter, coco powder, sugar, and some plain flower with baking powder.

E Take sort of walnut-sized pieces of the dough and roll it in your hands.

F Put the balls in an oven for about quarter of an hour.

G Yummy, yummy! Enjoy!

H Pour the glaze over the biscuits.

I Prepare the Christmas glaze in a saucepan.


1. ….   2. ….   3. ….   4. ….   5. ….   6. ….   7. ….   8. ….   9. ….

Week 3                Wednesday, December 18, 2019

The film

https://www.youtube.com/watch?v=ak5HEPpubhk

The task

Answer the questions?

1. Was Nicholas the Sweep a thief? Why?/Why not?

2. What did he do with the oranges?

Week 3                Friday, December 20, 2019

The film

https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM

The task

Watch the video and answer the question:
What is really important in life, and not just at Christmas time?
poniedziałek, 25 listopada 2019

Językowy Konkurs Adwentowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pawonkowie

Językowy Konkurs Adwentowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pawonkowie
        Adwentowe zmagania językowe stały się naszą coroczną tradycją. W tym roku również przystępujemy do działania i proponujemy Wam trzytygodniową przygodę językową w postaci konkursu z nagrodami niespodziankami. Dodajmy, że każdy wytrwały uczestnik, który z powodzeniem ukończy wszystkie zadania, otrzyma piękną ocenę z języka obcego.

Konkurs dla klas I – V
W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas I – V.

Zasady konkursu:
Na początku każdego tygodnia, w dniach od 2 grudnia do 20 grudnia, uczniowie zgłaszają się do nauczyciela po kartkę z zadaniem z języka niemieckiego i angielskiego.
Do końca danego tygodnia (czyli do piątku) należy oddać rozwiązane zadanie nauczycielowi danego przedmiotu.
Konkurs trwa przez trzy tygodnie, a więc każdy uczestnik powinien rozwiązać w sumie trzy zadania z języka niemieckiego i trzy zadania z języka angielskiego.

Konkurs dla klas VI - VIII
Dla Was przygotowaliśmy językowy konkurs ze świątecznymi filmami w języku angielskim. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas VI – VIII.

Zasady konkursu:
Każdego tygodnia, w dniach od 2 grudnia do 20 grudnia, w każdy poniedziałek, środę i piątek, otrzymacie linki do krótkich filmów oraz zestawy pytań, na które trzeba odpowiedzieć do końca danego tygodnia (do niedzieli). Odpowiedzi należy przesłać p. Grażynie Pastuszce w postaci wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Zestawy linków i pytań będą pojawiać się w dwóch miejscach:
1  na stronie internetowej http://konwersklub.blogspot.com/
2  na kartkach w postaci kodów QR – kartki będą wywieszane na gazetce na korytarzu przy sali 34.

Czekamy na Was!!! Zaczynamy 2 grudnia!!!

Powodzenia!!!
Nauczyciele języków obcych

wtorek, 26 marca 2019

Sukcesy naszych uczniów w konkursach z języka angielskiego


Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach z języka angielskiego. Co więcej bardzo często odnoszą w nich sukcesy, z czego jesteśmy naprawdę dumni. W listopadzie uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Memory Master, który sprawdzał ich znajomość słownictwa. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły Ewa Respondek z klasy VI i Iga Respondek z klasy VIII a, które zostały laureatami II stopnia w tym konkursie. Z kolei wynik z wyróżnieniem uzyskali: Michał Pleńkowski z klasy IV i Oliwia Dyla z klasy VIII c.W dniu 5 marca 2019r. uczennice klas VIII i III gimnazjum wzięły udział w Konkursie o tytuł Mistrza Języka Angielskiego organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu. Bardzo dobrze zaprezentowała się Iga Respondek, która zajęła II miejsce, ale również Oliwia Dyla (miejsce IV) i Patrycja Kubica (miejsce V).
Wszystkim uczniom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w konkursach językowych. 

Dzień Świętego Patryka w Szkole Podstawowej w Pawonkowie


Dzień Świętego Patryka w naszej szkoleW dniu 15 marca 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień św. Patryka – patrona Irlandii. W tym dniu na szkolnych korytarzach i gazetkach pojawiły się dekoracje nawiązujące do kultury irlandzkiej. Uczniowie klas I- III podczas zajęć języka angielskiego przygotowali ilustracje przedstawiające symbole Irlandii i jej kultury. Również podczas zajęć świetlicowych poznawali tajemnice Irlandii i jej ciekawą historię. Uczniowie klas IV-VI brali udział w lekcjach kulturowych, podczas których pogłębiali swoją znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa związanego z Dniem Św. Patryka. Podczas zajęć dodatkowych z języka angielskiego uczniowie klasy V również poszerzali swoją wiedzę na temat zielonej wyspy. Ponadto dla klas IV- VIII został zorganizowany konkurs na najlepsze przebranie nawiązujące do kultury irlandzkiej. Podczas pokazu kostiumów uczniowie mogli słuchać tradycyjnej irlandzkiej muzyki, a jury wybrało zwycięzców. I miejsce zajęła klasa III a, II miejsce- klasa VI, a miejsce III przypadło klasie V. Przedstawiciele klas IV-VI wzięli również udział w konkursie na najlepszą ilustracje przedstawiającą irlandzkiego skrzata – Leprechauna. Zwycięzcami tej konkurencji zostały uczennice klasy V -Nadia Blewąska i Aleksandra Michalak.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkich uczniom i nauczycielom zaangażowanym w obchody tego święta.