wtorek, 28 lutego 2017

Chcemy wiedzieć więcej....                 Kadra nauczycielska Gimnazjum w Pawonkowie, co roku, uczestniczy w szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz  doskonali umiejętności osobiste w różnych obszarach. Nauczyciele Projektu „Pokonywanie przeszkód językowych dziś, drogą do naszego sukcesu w przyszłości”  stanowią  grupę pedagogów , która oprócz dokumentów poświadczających uczestnictwo w w/w zajęciach,  na bieżąco dzieli się  zdobytą wiedzą  z innymi nauczycielami. We wcześniejszych postach informowaliśmy o szkoleniach zorganizowanych przez panie J. Rybak oraz G. Pastuszkę. Wymiana informacji z innymi nauczycielami  na temat doświadczeń związanych z realizacją projektu odbywa się praktycznie przez cały rok za pośrednictwem koordynatorek. Koordynatorka szkolnego projektu pani E. Walas-Ptak udziela praktycznych porad oraz wskazówek dotyczących np. procedur aplikacyjnych, monitorowania, upowszechniania i możliwości jakie dają  programy unijne nauczycielom z innych szkół przy okazji różnych przedsięwzięć szkolnych( Dzień Językowy, zawody sportowe).

         W związku z planowaną reformą oświaty nauczycielki języków (J. Rybak, G Pastuszka E. Walas-Ptak) uczestniczyły w szkoleniu online organizowanym przez wydawnictwo OUP pt.: „Zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy edukacji”,prowadzonym przez panią Beatę Tomaszewską, na którym miały możliwość zapoznania się z treściami programowymi zawartymi w podstawie nauczania na różnych poziomach kształcenia. Treści zawierały informacje dotyczące zarówno języka angielskiego jak i niemieckiego jako drugiego języka możliwego do wprowadzenia w klasach siódmych i ósmych  szkoły podstawowej. Dalsze  szczegółowe informacje  pod linkiem.
                    https://www.youtube.com/watch?v=6Qp1UwwX694

           Natomiast w innym webinarium uczestniczyła pani Ilona Hadryś organizowanym przez FRSE, które zatytułowane było” Praktyczne wskazówki dla szkół planujących udział w roli partnera w projektach Partnerstw strategicznych”. Nauczycielka udostępniła materiały szkoleniowe , opatrzone słownym komentarzem , Grupie Projektowej. 

        Bardzo często media społecznościowe służą  nauczycielom do wymiany doświadczeń i dzielenia się tak zwanymi dobrymi praktykami. Angliści czerpią inspiracje z blogów do nauki j. angielskiego           ( Head Full of Ideas, Funglish, English Freak, Angielski po drodze), gdzie mogą skorzystać z gotowych materiałów edukacyjnych lub na ich podstawie stworzyć swoje materiały. Najczęściej  jednak,  w zaciszu domowym, każdy z nauczycieli eksperymentuje sam z narzędziami TIK, które właśnie  polecił mu inny kolega. Zainteresowanym nauczycielom polecamy:
-www.makebeliefscomix.com ( tworzenie prostych historyjek obrazkowych w formie komiksów)
-www.storyjumper.com (tworzenie prostych historyjek w formie książki)

                                                                                               Zespół projektowy

sobota, 25 lutego 2017

"BBF means Be Bee Friendly" - projekt eTwinning w Gimnazjum w Pawonkowie - etap 3


                   W ramach prac nad projektem eTwinning, obecnie odbywają się lekcje w języku angielskim o życiu pszczół, ich roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz o zagrożeniach dla istnienia tych pożytecznych owadów. Jeszcze w styczniu klasy drugie uczestniczyły w lekcji o temacie "Why bees are so important in our life" według scenariusza dostępnego pod linkiem:
Why bees are so important in our life - scenariusz zajęć , a opracowanego przez p. Grażynę Pastuszka.

Poniżej przedstawiamy efekty pracy klas drugich w naszej szkole:


poniedziałek, 20 lutego 2017

Nowoczesne technologie nam nie straszne!Na zajęciach  z języka angielskiego uczniowie klasy pierwszej, przy okazji omawiania tematu związanego z nazwami geograficznymi, otrzymali zadanie polegające na przygotowaniu plakatu o sportach ekstremalnych. Zadanie to zostało poprzedzone wprowadzeniem odpowiedniego słownictwa, przećwiczeniem poznanych zwrotów oraz projekcją filmu o mieście Queenstown, które jest nazywane „miastem przygód”. W mieście tym można uprawiać wiele sportów, ale największą popularnością ciszą się sporty ekstremalne.
 Oto kilka zagadnień , które należało uwzględnić komponując taki plakat.
- co to za sport,
-gdzie ten rodzaj aktywności odbywa się najczęściej(państwo , klimat, położenie geograficzne)
-dlaczego ten sport podoba się ludziom?
Uczniowie zostali poinstruowani przez nauczycielkę na jakich platformach edukacyjnych mogą się zalogować-glogster.com lub easel.ly .  Dodatkowo nauczycielka pokazała przykladowe prace starszych uczniów wykonane właśnie na tych platformach. Z uwagi na fakt, że glogster.com oferuje za darmo  konto ważne tylko  przez 7 dni, większość uczniów zdecydowała się pracować na easel.ly.  Uczniowie zostali również poinformowani o poszanowaniu praw autorskich i zasadach pozwalających na pobieranie i upublicznianie materiału w internecie. Niektóre prace zawierają zdjęcia ze strony pixabay.com, które są pozbawione praw autorskich Creative Commons CC0. W innych przypadkach uczniowie podawali żródło skąd dany materiał został pobrany.
Oto kilka przykladowych prac:

Dzielimy się swoją widzą z innymi nauczycielami! W czwartek dn 16.02.2017 roku ,po raz kolejny, w naszej szkole odbyło się szkolenie nauczycieli. Prezentacje na temat tego, co możemy bezpiecznie i legalnie pobierać z internetu, nie naruszając przy tym praw autorskich, przedstawiły panie Joanna Rybak i Grażyna Pastuszka. Uczestnicy otrzymali od pani Rybak w formie pisemnej informacje dotyczące w/w praw i adresy stron, gdzie legalnie można pobierać materiał do obróbki i pracy.
Swoją wiedzą i zebranym doświadczeniem podzieliła się pani Grażyna Pastuszka , która od kilku lat prowadzi bloga edukacyjnego do nauki j. ang. jak również publikuje w prasie i internecie swoje  zdjęcia i artykuły. Zebrani obejrzeli również film dotyczący licencji Creative Commons, które oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń.

Szkolenie to wynikało z potrzeb Rady Pedagogicznej ponieważ coraz częściej nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zdjęcia, rysunki, filmy, które są pobierane  z sieci do tworzenia różnego typu  zadań i prezentacji konkursowych. Ponadto  prace uczniów takie jak: projekty , plakaty multimedialne i prezentacje, w dużej mierze opierają się o materiały i zdjęcia pozyskane z netu. Dlatego wszyscy pedagodzy powinni być świadomi zasad jakie obowiązują przy tego typu działaniach.
Po szkoleniu każdy nauczyciel powinien wiedzieć jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,  aby prace naszych uczniów mogły być udostępniane szerokiemu gronu odbiorców.
             
                                                                                 Koordynatorka projektu
                                                                                      Elżbieta  Walas-Ptak